Critical SWEDMA article

This article is cached below here, and can be reached on Svenska Dagbladet.
"Spam på väg att bli rumsrent"

Världens totala mängd e-post består till cirka 80 procent av spam. Skräppost. Hur stor del av all denna spam som utgörs av så kallad e-postmarknadsföring är dock oklart. De företag som levererar tjänster för denna typ av marknadsföring utnyttjar därför allmänhetens okunskap om vad som egentligen är att betrakta som spam. En okunskap som blivit en av de motorer som driver och göder en bransch som omsätter miljardbelopp.

På direkta frågor till dessa företag får man dock snabba och tydliga svar som blottlägger det tankesätt som genomsyrar branschen. Men detta återkommer jag till längre fram i artikeln.

SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) är en branschorganisation där medlemmarna bl.a. utgörs av företag som erbjuder tjänster för e-postmarknadsföring. På sin hemsida beskriver man en av sina arbetsgrupper på detta sätt:

"Gruppen För DM i Digitala Media representerar medlemmars särintresse inom distribution av kommersiella budskap via digitala kanaler inom SWEDMA".

Håll i minnet att denna grupp även har utarbetat de etiska regler som förväntas råda hos organisationens medlemmar. Regler som skall se till att t.ex. Naturskyddsföreningen eller Tre bara skickar e-post till dig som du verkligen vill ha.

Vid en sökning på ordet "e-postmarknadsföring" på en av våra vanligaste sökmotorer finner man ett företag som kallar sin tjänst för "Marknadens ledande verktyg för e-postmarknadsföring". På företagets hemsida som får stå som mall för branschen i stort, finns en avdelning som man valt att kalla för "råd och tips". Där kan man läsa följande:

"Det är idag tillåtet att skicka relevanta e-posterbjudanden till företags e-postadresser utan att de behöver ha godkänt kommunikationen innan, medan det krävs ett aktivt medgivande från privatpersoner innan ett företag får kommunicera med dem via e-post. "

På ett vagt sätt har man rätt i sak, men denna text är placerad längst ner på en sida som handlar om hur kunden på bästa sätt optimerar sin e-postmarknadsföring. Att man samtidigt upplyser om att det utan godkännande är tillåtet att skicka erbjudanden till just företag blir då istället en tillgång för kundens möjligheter att lyckas i sin marknadsföring snarare än en påminnelse om värdet av ett etiskt sätt att utföra uppgiften på. Man uppmuntrar alltså sina kunder att köpa verktyg för att skicka spam även om det sägs i förtäckta ordalag. Så fungerar det hos merparten av leveranörerna av e-postmarknadsföring. Man pratar om etik men man menar något annat. Om man kontaktar någon av de större företagens supportavdelningar och ställer en direkt fråga om deras policy när det gäller spam, slås man av en stor naivitet och brist på grundläggande etisk fortbildning. Svaren är glädjande nog ärliga även om det är en ärlighet som företagens styrelser förmodligen inte skulle bjuda på helt lättvindigt. Jag citerar en av supportavdelningarna:

"Vi har ju bara som uppgift att leverera breven. Inte är väl vi ansvariga över innehållet? Men vi försöker ändå hålla koll på våra kunder så att de inte missbrukar de regler som finns och vid flera tillfällen har vi stängt av de kunder som misskött sig. Företag i Sverige har rätt enligt lag att sända reklam till företrädare för företag och organisationer. Detta anses inte vara spam."

Här medges öppet att man struntar i innehållet i utskicken men att man samtidigt kastat ut några huliganer som utan att bli visiterade släppts in på arenan. I samma veva lyckas man med ett barns argumentation att förvandla spam till något seriöst. Det är inte utan att man blir smått imponerad över hur man med hjälp av några korta meningar lyckas sänka sin egen bransch till en så låg nivå.

Nästa svar får vi från ansvarig på marknadsavdelningen hos ett av de företag som sitter med i "Gruppen För DM i Digitala Media" (SWEDMA):

"Att gå in i alla kunders databaser och blockera kan vi tekniskt genomföra men inte juridiskt. Innehållet i våra kunders e-postregister är deras egendom. Chansen är stor att t.ex. din arbetsgivare eller dina barns dagis skickar via oss. Vi kan dock råda dig att kontakta det företag som använt vår tjänst och fråga dem var de fått era e-postadresser ifrån. Kontakta sedan företaget som sålt dem era adresser och meddela att de inte får sälja era adresser."

Här påstås att någon annan äger våra e-postadresser bara för att de råkar befinna i en lista och att människor i vår direkta närhet skulle anlita dessa företag samt att vi som mottagare av spam skall leka detektiver på arbetstid. Rörande dumt. Samtidigt är det inte vilket företag som helst utan en av de ledande i branschen.

Företagen jag just har beskrivit är i gott sällskap med ett stort antal aktörer av liknande karaktär. Branschen utövar på ett motsägelsefullt sätt ett spel för galleriet eftersom man tassar runt etiska regler och rekommendationer som man ändå struntar i. Samtidigt intar man en hållning där effekterna från de tjänster man säljer blir slutkundens problem och kan därför inte belasta den som säljer "vapnet". Jag har även fått svar från företag där man jämför sin verksamhet med Posten där man har ett liknande resonemang.

Resultatet blir förvirring inte bara hos oss som mottagare av spam utan förmodligen även bland supportpersonalen hos e-postföretagen som inte förstår vilka etiska regler som borde gälla samt vilken typ av kunder man säljer sina tjänster till och hur tjänsterna används. Man förslår även att det går att klaga via e-postadressen abuse@foretaget.se eller att man avregistrerar sin e-postadress via en halvt synlig länk längst ner i den oönskade e-posten. Åtgärder där du på samma gång talar om att din e-postadress används vilket gör dig till en relevant måltavla för ytterligare spam.

SWEDMA skall enligt dem själva vara en i etik vägledande branschorganisation, men läser man deras etiska regler för e-postmarknadsföring är det provocerande hur lite man ägnar det faktum att merparten av den marknadsföringsmetod de representerar faktiskt är att betrakta som oseriös. Man har till och med mage att ordagrant skriva:

"Dessa riktlinjer ersätter inte relevanta regelverk, till exempel SWEDMA:s Generella etiska regler för direktmarknadsföring (deras egna regler alltså) och Internationella Handelskammarens (ICC) grundregler för reklam och marknadsföringsåtgärder. De är inte heller rådgivande om relevant lagstiftning, framför allt Personuppgiftslagen (PuL) och Marknadsföringslagen (MFL)...

...Syftet med dessa riktlinjer är snarast att hjälpa marknadsförare att utnyttja detta ytterst effektiva marknadsföringsmedium så att högre mål uppnås."

Syftet med reglerna är alltså inget man hymlar med - man vill tjäna pengar. Inget ont i det, men man blandar ihop begreppen. Etik har ingenting med pengar att göra såvida man inte är en välgörenhetsorganisation vilket vi får utgå från att SWEDMA inte är. Luddiga uttryck som "högre mål" ger även en känsla av en dold politisk agenda där man möjligen menar att ökande arbetstillfällen inom e-postbranschen kan borga för en fortsatt uddlös lagstiftning. Man behöver inte vara raketforskare för att förstå sambandet mellan luddiga högre mål och skit under mattan. Extra tragiskt är att detta beteende börjar leta sig in bland reklam- och kommunikationsbyråer som med näsklämmor och skyddlappar fått ytterligare en jungfrulig sumpmark att klampa omkring i.

Eländet fortsätter. Ytterligare en grupp inom SWEDMA - DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring) har en illa uppdaterad hemsida. Där redovisas hur man fällt eller friat företag som blivit anmälda för otillåtna reklamutskick. Mellan 17 augusti och 9 november 2009, som är de senaste uppdaterade uppgifterna (!) finner man att nittio procent av ärendena handlar om direktmarknadsföring via papper, telefon eller SMS. Spam är eller var alltså inte en prioriterad fråga. Ju mer man skärskådar denna klubb desto mer framstår den som en etisk kuliss och en perfekt symbios för alla intressenter.

Konsumentverket säger:

"Det är förbjudet att skicka e-postreklam till någon som inte har beställt den. Lagen gäller inte all skräppost, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela EU."

Om du är anställd på ett aktiebolag får du alltså räkna med att bli spammad på din arbetsplats. Om du äger ett aktiebolag får du också räkna med att andra företag tjänar enorma pengar på ditt företags bekostnad. En kostnad som består nerskräpad bandbredd, ständigt uppdaterade brandväggar och spamfilter, förlorad arbetstid och en irriterad personal. Allt sanktionerat av den svenska och europeiska lagstiftningen samt en branschorganisation som likt curlande föräldrar låter sina ouppfostrade ungar skicka ännu mer erbjudanden om uppblåsbara madrasser eller böcker om ledarskap till våra arbetsplatser. Spam blir inte rumsrent i vilken skepnad den än uppträder. Låt inget snyggt designat e-postmeddelande lura dig att tro något annat.

JONAS BOHLIN

it-ansvarig på gratistidingen Markbladet


Back to www.swedma.com